Reunió de mobilitat carrers Enric Giménez, Dr. Farreras Valentí i Dr. Francesc Darder


El passat 22 de Novembre 2011 l’Associació de Veïns de Pedralbes (AVP) va celebrar la reunió sobre mobilitat als carrers Enric Giménez, Dr. Farreras Valentí i Dr. Francesc Darder, a la qual van assistir la major part dels presidents de la comunitats propietaris del sector.

 

L'Associació considera que la participació de tots els veïns del nostre barri per a millorar-lo, embellir-lo, dignificar-lo, és una condició sine qua non per a tots nosaltres. Si ens estimem els nostres carrers, jardins i cases, hem de treballar tots plegats, sempre arribant a consensos profitosos, i presentar-los a les Administracions Públiques competents, a les quals reclamem i reivindiquem que facin correctament la seva feina: assistir als veïns de la millor forma possible.

Després d'aquesta reunió, l’AVP desenvoluparà la opció resultant (la Opció 1), de la millor forma possible: tenint en compte els guals, els contenidors de brossa, els encreuaments i les places d’aparcament; l'AVP l'ha ja presentat al Districte de Sarrià–Sant Gervasi juntament amb la inclusió de les àrees verdes d’aparcament.

 

A l’Assemblea de Mobilitat que l’AVP organitzarà al Febrer 2012, i que informarà amb prou antelació, s'intentarà disposar de les respostes del Districte.Opció 1: la resultant
Opció 1: la resultant