Assemblea de socis 2014

El dia 18 de juny l'Associació de Veïns de Pedrables va celebrar la seva Assemblea Anual de socis, amb el següent ordre: 

  1. Aprovació dels comptes de l’exercici 2013.
  2. Pressupost de l’exercici 2014.
  3. Elecció i/o ratificació dels membres de la Junta Directiva
  4. Activitats i accions de l’AVP durant l’Exercici 2013.
  5. Gestions realitzades per impedir la  implantació d'un centre de consum de cànnabis a Pedralbes.
  6.  Precs i preguntes

Fotografies