Consell Plenari del districte de Sarria- Sant Gervasi (30 07 2015)