M02 - Carrers Enrique Giménez, Farreras Valentí i Doctor Francesc Darder

Arranjament dels c/ Enrique Giménez, Farreras Valentí i Dr.Francesc Darder

La setmana de 20 a 24 Agost 2012 els carrers Enrique Giménez, Farreras Valentí i Doctor Francesc Darder (tram c/Bosch i Gimpera fins c/Domíguez Miralles) han estat arranjats pel Districte de Sarrià-Sant Gervasi:

 

Es manté la doble direcció en aquests 3 carrers: c/Enrique Giménez: només es pot aparcar a la banda Besòs del carrer; c/Farreras Valentínomés es pot aparcar a la banda muntanya del carrer; i c/Dr. Francesc Darder: només es pot aparcar a la banda muntanya del carrer.


A partir de la setmana de Dilluns 27 Agost no es podrà aparcar en les voreres que no presentin places pintades.

 

CARRER CARDENAL VIVES I TUTÓ:

A més de l'arranjament en els 3 carrers anteriors, el Districte de Sarrià-Sant Gervasi ha inclós un pas de zebra a c/Cardenal Vives i Tutó cap a c/Enrique Giménez, just davant del convent dels Caputxins de Sarrià.

També s'ha millorat la cruïlla d'aquest carrer amb c/Eduardo Conde per a que els vehicles que giren des de c/Eduardo Conde puguin girar millor per entrar a c/Cardenal Vives i Tutó.

 

Esperem que aquestes millores en la mobilitat del nostre barri funcionin. Hem d'agraïr la diligència del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i la paciència de tots els veïns d'aquesta zona de Pedralbes.


ATENCIÓ: Arranjament complert


Agost 2012: Senyalització de l'arranjament

Entre el dilluns 20 i el divendres 24 d'Agost 2012, els carrers Enrique Giménez, Farreras Valentí i Doctor Francesc Darder (en el seu tram de c/Bosch i Gimpera a c/Dominguez Miralles) seran arranjats segons les directrius que l'AVP va aconsellar al Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

 

Esperem que aquest arranjament, que compren un consens majoritari però no unànime dels veïns d'aquesta zona, solucioni d'una vegada per totes els problemes de mobilitat d'aquests carrers.

 

Podeu veure com resultaran aquests tres carrers en la imatge de la Opció 1, detallada més avall.

Senyalització
Senyalització

Opció resultant de la reunió de Dimarts 22 Novembre 2011
Opció resultant de la reunió de Dimarts 22 Novembre 2011

DIMARTS 22 NOVEMBRE 2011 al vespre l'Associació de Veïns de Pedralbes va convocar els 29 presidents de les comunitats de veïns (que podien delegar el seu vot o bé a un veí o bé a la mateixa AVP) dels carrers anomenats al títol per a que decidíssin entre 5 propostes que els hi feia arribar l'AVP sobre l'arranjament d'aquests carrers. A més d'aquestes 5 opcions provenents de l'AVP, s'hi va proposar una sisena per part d'una de les comunitats de veïns.

 

Varen assistir 22 representants de comunitats, varen veure les Opcions i varen debatre sobre totes elles d'una forma excepcionalment cívica i participativa. No hi va ser present cap polític, ni cap representant de Districte. Va ser una reunió dels veïns de Pedralbes per als veïns de Pedralbes.

 

De les Opcions que es van posar sobre la taula per a debatre, se'n va decidir una sola: la Opció 1, que representa passar a ordenar aquests 3 carrers:

 

- eliminant una filera d'aparcament,

- disposant àrea verda d'aparcament,

- establint dos sentits circulatoris,

- netejant les cruïlles,

- disposant un pas de zebra al c/Cardenal Vives i Tutó just després de baixar per c/Enrique Giménez (baixant, a la dreta, davant dels Caputxins).

 

L'AVP ha presentat aquesta Opció consensuada al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, i espera que s'hi decideixi com abans millor.Amb aquest projecte tractem la problemàtica en la mobilitat de la zona compresa pels carrers Enrique Giménez, Dr. Farreres i Valentí i Dr. Francesc Darder.

 

En els últims mesos el carrer Enrique Giménez ha patit algunes actuacions urbanístiques en mobilitat que no han agradat als seus veïns: poca mobilitat per culpa de fileres d’aparcament mal organitzades que dificulten la baixada i la pujada en aquesta via.

 

Des de l’Associació estem tractant aquest assumpte. Organitzarem una reunió amb els presidents de comunitat d’aquest carrer per a que ens expliquin quines són exactament les qüestions en mobilitat que els preocupa.