Visió, Missió, Valors, Objectius


Mission  Coordinar i donar suport a les comunitats de veïns del seu entorn i que siguin membres de l’Associació.


L’Associació de Veïns de Pedralbes té en consideració tots els seus veïns i les seves comunitats de residents, representant-les davant les Administracions Públiques, assessorant-les, aconsellant-les i informant-les sobre l’evolució i notícies relacionades sobre el Barri i temes que els siguin encarregat

 

Valores   L’Associació de Veïns de Pedralbes aspira a ser la millor associació veïnal dins l'àmbit metropolità de Barcelona i ser un referent i model en aquest tipus d’associacions.

 

Objetivos  Que l’Associació de Veïns de Pedralbes, des de l’altruisme, la dedicació i la integritat dels seus membres, es converteixi en l’eix vertebrador de Pedralbes cívica i culturalment, en consonància amb les altres associacions veïnals i/o cíviques de Barcelona, i respectant tots els punts de vista –de veïns, d’Administracions i altres– que puguin ésser determinants per a les veïnes i veïns de Pedralbes.

 

 

 

 

 

Que es ?  És una organització de veïns del barri, que conjuntament treballen per a sol·lucionar els problemes del veïnat i que promouen activitats i accions reivindicatives per defensar els interessos col·lectius.

 

Para que sirve? 

Per defensar els interesos comuns dels veïns, demanant per aixó la participació en la gestió.

 

Per a promoure solucions als problemes del barri

 

Per organitzar-se, promovent accions culturals i educatives que millorin el desenvolupament i la qualitat de vida de Pedralbes.

 

Perquè aixi podrás col·laborar i promoure accions comunitàries, am la participació dels veïns gestionant i controlant els assumptes públics.

 

Pots escriure un article al Bloc de l'Associació de Veïns http://avpedralbes.wordpress.com , posant-te en contacte amb administracio@assvepedralbes.com.

 

Pots fer-nos partíceps de les teves inquietuds; pots explicar-nos quins són els teus suggeriments; pots millorar el teu barri en tot el que desitgis.